';

Co zrobić, gdy wniosek o przedłużenie pobytu zostanie odrzucony?

Procedura legalizacji pobytu cudzoziemców znacząco różni się, w zależności od kraju pochodzenia obcokrajowca. Przejścia określonych procedur formalnych wymaga zarówno pobyt stały, jak i czasowy – w obu przypadkach konieczna jest legalizacja, aby osoba mogła zgodnie z prawem podjąć zatrudnienie oraz przebywać na terenie Polski. Jakie warunki należy spełnić, by oficjalnie przebywać w Polsce i co zrobić w przypadku odrzucenia wniosku o przedłużenie pobytu?

Niezbędna pomoc specjalistów

Podstawą prawną, dotyczącą legalizacji pobytu oraz jego przedłużenia jest ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wraz z aktami wykonawczymi. Formalności związane z legalizacją lub przedłużeniem pobytu obcokrajowca w Polsce, kontakt z urzędami oraz kompletowanie licznych dokumentów mogą być uciążliwe. Oprócz wypełnionego formularza, fotografii i kserokopii ważnego dokumentu podróży, niezbędne są dodatkowe dokumenty, takie jak poświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego i regularnego dochodu czy też miejsca zamieszkania. Dlatego warto, aby osoba starająca się o pobyt lub jego przedłużenie skorzystała z pomocy profesjonalnej firmy, specjalizującej się w pomocy cudzoziemcom. Pracownicy takich instytucji mają duże doświadczenie w    kompletowaniu dokumentacji oraz interweniowaniu w problematycznych sytuacjach.

Odrzucenie wniosku o przedłużenie pobytu

Jedną z problematycznych sytuacji dla cudzoziemca może okazać się odrzucenie wniosku o przedłużenie pobytu. Co należy zrobić w takim wypadku? Tu też przyda się pomoc specjalistycznych firm, zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców. Ich pracownicy pomogą złożyć dokumenty odwoławcze. Jeśli jednak decyzja w sprawie odrzucenia wniosku o przedłużenie pobytu stała się ostateczna, cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni. Wyjątek stanowi przypadek, gdy cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in