';

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by zalegalizować pobyt w kraju?

W Polsce rocznie zatrudnia się setki tysięcy obywateli innych państw. Legalizacja pobytu zagranicznego pracownika w naszym kraju jest ściśle obwarowana przepisami i wymaga dopełnienia różnych formalności. Jakie dokumenty należy złożyć, by zalegalizować pobyt w kraju? Sprawdź.

Co trzeba załatwić, by zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

Cudzoziemiec, który podejmuje pracę w Polsce, musi posiadać ważny paszport i zezwolenie na pobyt. W zezwoleniu musi być uwzględniony zarobkowy cel przyjazdu do kraju. Zezwolenie wydane dla turysty lub osoby odwiedzającej bliskich nie pozwala na legalne podjęcie pracy. Aby uzyskać odpowiedni dokument, przyszły pracodawca musi złożyć wniosek w swoim urzędzie wojewódzkim i wnieść stosowną opłatę. Listę wymaganych załączników i aktualną wysokość opłat można sprawdzić w urzędzie wojewódzkim lub na jego stronie internetowej. Zezwolenie na pobyt i pracę jest ważne maksymalnie przez 3 lata.

W przypadku osób przyjeżdżających z Ukrainy, Rosji, Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii możliwe jest zatrudnienie w tzw. trybie uproszczonym. Pracodawca musi wtedy zarejestrować w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, co jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż ubieganie się o standardowe zezwolenie. Pracownik zatrudniony w ten sposób może przepracować w Polsce nie więcej niż 6 miesięcy.

Kiedy można zatrudnić obcokrajowca bez zezwolenia na pracę?

Są sytuacje, w których zatrudnienie cudzoziemca nie wiąże się z wędrówką po urzędach i dodatkowymi kosztami.  Opisane wyżej procedury nie obowiązują przy zatrudnianiu obywateli Unii Europejskiej oraz w kilku innych przypadkach, m.in. kiedy obcokrajowiec:

– korzysta z ochrony w Polsce (np. jako uchodźca);

– posiada zezwolenie na pobyt stały;

– pracuje w Polsce w ramach działalności naukowej lub studenckiej;

– wykonuje w Polsce pracę jako artysta lub sportowiec;

– uczestniczy w działaniach międzynarodowych (np. humanitarnych, wojskowych).

Dokładna treść przepisów jest dostępna na rządowych stronach internetowych. Niestety, prawo często się zmienia, dlatego przed podjęciem konkretnych działań warto zaktualizować posiadane informacje. A jeszcze lepiej będzie oddać swoją sprawę w ręce fachowców, którzy na co dzień zajmują się obsługą cudzoziemców i pomagają pracodawcom legalnie zatrudniać osoby z zagranicy. Nasza firma pozwala przedsiębiorcy oszczędzić czas oraz – co równie ważne – nerwy, które w kontakcie z biurokracją są często wystawiane na próbę.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in