Obsługa cudzoziemców — Bolesławiec

Zajmujemy się kompleksową obsługą cudzoziemców z Bolesławca i okolicy. Reprezentujemy zarówno interesy samych obcokrajowców, jak i ich pracodawców, umożliwiając uzyskanie legalnego zatrudnienia w Polsce. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że nielegalne zatrudnianie migrantów wiąże się z zagrożeniem nałożenia na podmiot gospodarczy kary finansowej. Aby jej uniknąć, skorzystaj z naszej pomocy.

Oferujemy:

  • doradztwo w kwestii wyboru najkorzystniejszej procedury legalizacyjnej — uwzględniamy przy tym branżę, w której działasz, plany pracownika i pracodawcy, okres świadczenia pracy;
  • szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców — edukujemy, jak legalnie zatrudniać imigrantów, jaka odpowiedzialność grozi za nielegalną pracę obcokrajowców w Polsce, jak uzyskać i przedłużyć prawo do pobytu;
  • pomoc w zalegalizowaniu pobytu krok po kroku — wypełniamy formalności, wnioski, kontaktujemy się z urzędami.

Po uzyskaniu pełnomocnictwa natychmiast rozpoczynamy procedurę legalizacyjną, aby ta jak najszybciej się skończyła. Dzięki temu obcokrajowiec wkrótce będzie mógł rozpocząć legalną pracę.

Działamy nie tylko w samym Bolesławcu, ale i na terenie całego województwa dolnośląskiego, oferując również obsługę cudzoziemców z Lubina, innych miast oraz mniejszych miejscowościach.

Dokumenty legalizacyjne

W ramach działań legalizacyjnych pomożemy uzyskać:

  • numer PESEL,
  • NIP,
  • kartę stałego lub czasowego pobytu,
  • niebieską kartę UE,
  • kartę rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie na pracę.

Nieustannie śledzimy zmiany zachodzące w przepisach prawa, dlatego prowadzone działania są zgodne z aktualnymi wskazaniami ustawodawcy. Zapraszamy do współpracy.