Obsługa cudzoziemców — Lubin

Oferujemy obsługę cudzoziemców z Lubina i okolicy. Działamy na terenie całego województwa dolnośląskiego. Reprezentujemy zarówno interesy obcokrajowców, jak i pracodawców chcących ich zatrudnić w swojej firmie. Pomagamy w doborze rozwiązań, które są najkorzystniejsze w danej sytuacji, aby procedura legalizacyjna przebiegła szybko i sprawnie. Dzięki temu wkrótce po jej rozpoczęciu pracownik będzie mógł legalnie działać bez obaw o kary finansowe, które grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnianie migrantów.

Kompleksowe usługi

Nasze działania mają kompleksowy charakter, przez co zajmujemy się obsługą cudzoziemców krok po kroku — od wypełnienia formalności, po przekazanie uzyskanych zezwoleń zleceniodawcy. Nie musisz więc zatrudniać dodatkowych podmiotów i ponosić związanych z tym kosztów.

Oferujemy:

  • doradztwo w kwestii wyboru procedury legalizacyjnej — uwzględniamy przy tym branżę, której pracownika dotyczy zezwolenie, jego plany zawodowe;
  • szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców — uczymy jak legalnie zatrudniać imigrantów oraz jak uzyskać i przedłużyć prawo do pobytu;
  • pomoc w zalegalizowaniu pobytu krok po kroku,
  • reprezentację w urzędach w związku ze stałym pobytem przed Urzędem Pracy, Urzędem Wojewódzkim czy Strażą Graniczną.

Pomagamy w uzyskaniu numeru PESEL, NIP, karty stałego i czasowego pobytu, niebieskiej karty UE, karty rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pracę.

Aby zlecić nam prowadzenie sprawy, wystarczy przekazanie pełnomocnictwa. Poinformujemy Cię, jakich danych i dokumentów potrzebujemy, aby rozpocząć procedurę i jak najszybciej ją zakończyć. Zapraszamy do kontaktu.