Legalizacja zatrudnienia dla obcokrajowców – oferta

Legalizacja zatrudnienia obcokrajowca wymaga dopełnienia wielu formalności, które przede wszystkim są czasochłonne. Ponadto wymagają wiedzy i doświadczenia w kontakcie z urzędami państwowymi. Jeśli nie wiesz, jakie działania podjąć, by zatrudnić w swojej firmie osobę zza granicy, służymy pomocą.

Zajmiemy się skompletowaniem niezbędnej dokumentacji, kontaktem z instytucjami prowadzącymi legalizację zatrudnienia, a także posłużymy doradztwem we wszelkich kwestiach związanych z legalizacją zatrudnienia obcokrajowca w Polsce. Prowadzimy także szkolenia dla pracodawców, podczas których mogą zdobyć niezbędną wiedzę do prowadzenia procesu rekrutacyjnego wśród cudzoziemców. Pomożemy także podczas przeprowadzaniu kontroli urzędowych oraz udzielmy porad, jak poradzić sobie w nietypowych czy problematycznych sytuacjach związanych z legalizacją zatrudnienia.

Zatrudnianie obcokrajowców – oferta usług

Nasza oferta:

 • weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemca,
 • wyliczenie okresu legalnej pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce,
 • doradztwo i dobór optymalnego sposobu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemca na terenie RP,
 • składanie oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi do Powiatowego Urzędu Pracy w imieniu pracodawcy – kontakt z Urzędem Pracy – składanie informacji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie złożonego oświadczenia,
 • uzyskanie Informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów, wypełnianie wniosku składanego przez cudzoziemca oraz pracodawcę, składanie i wysyłka dokumentów,
 • reprezentowanie cudzoziemca/ pracodawcy (pełnomocnictwo) przed Urzędem Wojewódzkim w dalszym procesie ubiegania się o wydanie stosownej decyzji administracyjnej,
 • przedłużanie okresu legalnego pobytu i pracy cudzoziemca – ubieganie się o decyzje administracyjne od Wojewody:
  – zezwolenie na pobyt czasowy,
  – zezwolenie na pracę typ A,
  – jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.
 • przedłużanie okresu legalnego pobytu i pracy cudzoziemca – ubieganie się o decyzje administracyjne od Wojewody:
  – zezwolenie na pobyt czasowy,
  – zezwolenie na pracę typ A,
  – jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.
 • bieżący kontakt z klientem dotyczący aktualnych postępów w danej sprawie – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
 • porady w sprawach kadrowych dotyczących doboru odpowiedniej umowy dla pracownika, prowadzenia akt osobowych cudzoziemca itd.,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej cudzoziemca,
 • monitoring kończących się zezwoleń,
 • audyt możliwości zatrudnienia,
 • pomoc i wsparcie przy kontrolach Straży Granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub szukasz konkretnych informacji, skontaktuj się z nami. Chętnie dowiemy się, jak możemy Ci pomóc.