Legalizacja pobytu — Bolesławiec, Chojnów, Jawor, Legnica, Lubin, Złotoryja

Udzielamy merytorycznego i praktycznego wsparcia w zakresie legalizacji pobytu pracowników z zagranicy u polskich pracodawców. Należy pamiętać, że jest to niezbędna procedura, aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować i przebywać w Polsce przez określony czas i w sposób zgodny z przepisami prawa.

Współpracujemy z przedsiębiorcami z:

  • Bolesławca,
  • Chojnowa,
  • Jawora,
  • Legnicy,
  • Lubina,
  • Złotoryi i całego województwa dolnośląskiego.

O legalizację pobytu w powinien starać się każdy obcokrajowiec, który przebywa w Polsce 90 dni i chce ów pobyt przedłużyć.

Po uzyskaniu pełnomocnictwa wypełniamy stosowne dokumenty i wnioski, kontaktujemy się z urzędami. Na bieżąco informujemy Cię o przebiegu postępowania. Doradzamy również, jakie rozwiązania prawne są korzystne w danej sytuacji.

Legalizacja pobytu stałego i czasowego

Zgodnie z obowiązujący w Polsce prawem, zarówno pobyt czasowy, jak i stały wymagają przejścia określonej procedury formalnej. Kontakt z urzędami, a także kompletowanie licznych dokumentów mogą być uciążliwe dla potencjalnego pracodawcy — tym bardziej dla cudzoziemca, który nie włada biegle lokalnym językiem i nie jest zaznajomiony z obowiązującymi ustawami czy trybem działania polskich urzędów.

Wszystko to sprawia, że podczas dążenia do zalegalizowania pobytu warto skorzystać z naszej pomocy. Na co dzień zajmujemy się sprawami tego rodzaju. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w przepisach prawa i wdrażamy je w nasze działania. Dzięki temu procedury są prowadzone zgodnie z wymogami wynikającymi z ustaw i umożliwiają sprawne uzyskanie dokumentów niezbędnych do legalizacji pobytu.

Oferujemy:

  • wypełnianie formalności związanych z legalizacją pobytu,
  • szkolenia dla pracodawców z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce,
  • dobieranie metod działania do kraju pochodzenia przyszłego pracownika,
  • reprezentowanie Twoich interesów przed urzędami.

Współpracując z nami, oszczędzisz czas oraz znacząco przyspieszysz całą procedurę. Mamy doświadczenie w kontaktach z urzędami, kompletowaniu dokumentacji, a także interweniowaniu w problematycznych sytuacjach. Działamy w kompleksowy sposób, przez co zaoszczędzisz czas na powierzanie zleceń różnym podmiotom czy konieczność samodzielnego wypełniania poszczególnych dokumentów. Zapraszamy do współpracy.