Reprezentacja w urzędach: pobyt stały i czasowy — Lubin

Zapewniamy reprezentację interesów Klientów w urzędach w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały i czasowy. Działamy na terenie Lubina i okolic. Zalegalizowanie pobytu wymaga dopełnienia formalności, które są wskazane w przepisach prawa. W związku z tym trzeba cechować się nie tylko ich znajomością, ale i prawidłową interpretacją.

Współpracując z nami, nie musisz obawiać się o aspekty formalne. Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą w danej sytuacji procedurę, przygotujemy dokumenty i będziemy reprezentować Twoje interesy m.in. w Urzędzie Pracy, Urzędzie Wojewódzkim czy przed Strażą Graniczną.

Pomożemy Ci w uzyskaniu:

  • numeru PESEL i NIP,
  • zezwolenia na pobyt stały oraz czasowy,
  • niebieskiej karty UE,
  • karty rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenia na pracę.

Aby rozpocząć współpracę, przekaż nam stosowne upoważnienie. Na jego podstawie będziemy mogli kontaktować się w Twoim imieniu z właściwym urzędem, zadbać o korespondencję czy skompletowanie dokumentów.

Doradztwo i szkolenia

Reprezentujemy interesy stron przed organami biorącymi udział w procedurze związanej z uzyskaniem pozwolenia na pobyt stały i czasowy. Wyjaśniamy różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać konkretne zezwolenie.

Doradzamy również w kwestii wyboru poszczególnych form zalegalizowania pobytu obcokrajowców w Polsce. Przeprowadzamy szkolenia dla pracodawców, w których trakcie poruszamy kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców, obostrzeniami związanymi z tym precedensem oraz kwestiami formalnymi. Odpowiadamy na pojawiające się pytania i przedstawiamy praktyczny aspekt współpracy z migrantami. Zapraszamy do współpracy.