Reprezentacja w urzędach: pobyt stały i czasowy — Złotoryja

Reprezentujemy interesy Klientów w urzędach w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt stały i czasowy. Działamy na terenie Złotoryi i całego województwa dolnośląskiego. Przeprowadzając procedurę legalizacyjną, pomagamy w możliwości legalnego zatrudnienia u przedsiębiorców działających w Polsce.

Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że nielegalne zatrudnianie migrantów jest zagrożone karą finansową. Aby jej uniknąć, wystarczy się z nami skontaktować i powierzyć nam pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury przed upoważnionym do tego organem.

Pomagamy w sprawach urzędowych związanych z:

  • pobytem stałym i czasowym,
  • uzyskaniem numeru PESEL i NIP,
  • niebieską kartą UE,
  • kartą rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwoleniem na pracę.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, analizując wnikliwie sytuację pracodawcy i osoby, starającej się o zezwolenie na pracę. Podejmujemy środki, które umożliwiają jak najszybsze zalegalizowanie pobytu w Polsce, a jednocześnie są związane z dalszymi planami zawodowymi obu stron. Doświadczenie w pracy sprawia, że potrafimy sprawnie rozwiązywać nawet zawiłe problemy, dlatego nie boimy się wyzwań związanych np. z pochodzeniem migranta.

Zakres usług

Zajmujemy się:

  • wypełnianiem niezbędnych formalności,
  • dostosowaniem procedury do kraju pochodzenia migranta, jego planów zawodowych i pobytowych,
  • bieżącym informowaniem stron o przebiegu postępowania,
  • prowadzeniem korespondencji z właściwymi urzędami,
  • przeprowadzeniem procedury legalizacyjnej krok po kroku.

Reprezentujemy interesy stron m.in. w Urzędzie Pracy, Urzędzie Wojewódzkim czy przed Strażą Graniczną. Zapraszamy do współpracy.