Uzyskanie zezwolenia na pobyt (karta pobytu) czasowego – reprezentacja w urzędach państwowych

Aby obcokrajowiec mógł podjąć w Polsce legalne zatrudnienie, pracodawca musi uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy, następnie zezwolenie na pobyt czasowy, wydawane na okres maksymalnie do 3 lat. Jest to związane z dopełnieniem licznych formalności, a przede wszystkim z kontaktem z urzędami państwowymi, nie tylko samego cudzoziemca, ale także potencjalnego pracodawcy. Takie procedury są bardzo czasochłonne i wymagają wiedzy oraz doświadczenia. Sprawy urzędowe bywają skomplikowane, a podczas ich dopełniania znaczenie mają pozornie nieistotne szczegóły.

Aby ułatwić przedsiębiorcom zatrudniane cudzoziemców, możemy zająć się ich reprezentowaniem w urzędach państwowych. Świadczymy także usługi doradcze, które pomagają pracodawcom podjąć odpowiednie kroki. Dzięki temu oszczędzają sporo czasu i wysiłku, a także zyskują pewność, że procedury formalne są przeprowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami. Możesz zlecić nam kontakt z każdą instytucją, która bierze udział w procesie legalizacji zatrudnienia tj: oświadczenie o powierzeniu wykonywaniu pracy dla cudzoziemca maksymalnie do 180 dni, uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy, a także pobyt stały. Do takich podmiotów należą przede wszystkim Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie i Straż Graniczna.

Korzystając z usług profesjonalistów, masz pewność, że pracownik legalnie przebywa i pracuje na terenie RP, oraz, że zezwolenie na pobyt czasowy dla Twojego pracownika zostanie wydane najszybciej, jak to możliwe.