Szkolenia dla pracodawców – zatrudnianie cudzoziemców

Tematyka związana z zatrudnianiem cudzoziemców w polskich firmach staje się coraz bardziej interesująca dla przedsiębiorców. Wielu z nich chce proponować stanowiska osobom zza wschodniej granicy, jednak nie wiedzą, jakie kroki powinni podjąć choćby w związku z zalegalizowaniem pobytu czasowego czy dopełnieniem formalności w Urzędzie Pracy w związku z uzyskaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi. Dlatego ofertę usług związanych z obsługą obcokrajowców wzbogaciliśmy o szkolenia z tego zakresu.

Przekazujemy przedsiębiorcom wiedzę dotyczącą wszelkich kwestii związanych z legalnym zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce. Po ukończeniu szkolenia dla pracodawców uczestnik posiada niezbędne informacje, które pozwolą mu na nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem w sposób legalny i korzystny dla obu stron. Pozna też główne zagrożenia wynikające z nieprawidłowości formalnych i dowie się, jak im zaradzić.

Wiemy, że przedsiębiorcy i ich przedstawiciele są osobami zajętymi, dlatego wiedzę przekazujemy w przystępnej formie, skupiając się na najważniejszych zagadnieniach i trudnościach, które mogą stanąć przed pracodawcami. Informacje uzyskane podczas kursu można wzbogacić korzystając z doradztwa dla przedsiębiorców, które prowadzimy.