';

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w Polsce – korzyści i wyzwania

Na polskim rynku pracy zatrudnianych jest coraz więcej pracowników z Ukrainy. Zajmują oni stanowiska produkcyjne, ale też zajmują się transportem, pracami porządkowymi lub wykonują podstawowe prace biurowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce mogą pracować osoby posiadające ważny tytuł pobytowy i osoby przybyłe legalnie na teren Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego i deklarujące zamiar pozostania w naszym kraju.

Kto może pracować w Polsce?

Osoby przybywające z terytorium Ukrainy mają możliwość podjęcia pracy w Polsce po spełnieniu określonych prawnie warunków i legalizacji pobytu. Po pierwsze legalnie pracę może podjąć osoba posiadająca ważny pobyt w Polsce lub która legalnie przebywa na terytorium naszego kraju od 24 lutego 2022 roku, czyli od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie i deklarują chęć pozostania na stałe w Polsce. Obywatela Ukrainy pracodawca może zatrudnić na umowę o pracę lub umowę-zlecenie po dopełnieniu wszystkich formalności.

Korzyści z zatrudnienia pracowników z Ukrainy

Zatrudnienie osoby z Ukrainy to wiele korzyści dla pracodawców, szczególnie w przypadku, kiedy do zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest obsadzenie wszystkich wakatów. Duża dostępność pracowników z Ukrainy sprawia, że bez problemu pracodawca znajdzie osoby chętne do pracy. Skraca się więc czas rekrutacji od ogłoszenia zapotrzebowania do podpisania umowy. Zaletą zatrudnienia Ukraińca jest brak istotnych barier językowych w komunikacji oraz różnic kulturowych, szybsza aklimatyzacja pracownika na ternie Polski i co ważne niższy koszt zatrudnienia Ukraińców w porównaniu z pracownikami z kraju. W przypadku obecności większej liczby pracowników ze Wschodu łatwiej jest skoordynować pracę całej grupy niż kilku zatrudnionych. Pracownicy z Ukrainy są w większości przypadków dostępni przez cały tydzień, w nieograniczonym wymiarze godzin.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in